Rezultatul la proba scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achizitii publice