Listă Consilieri Locali

Nr. Crt Numele și prenumele
1 ALEXE MARIAN
2 BUTURUGĂ MIHAELA
3 DESPA OCTAVIAN DAN
4 DUMITRU CĂTĂLIN
5 GHERLEANU CONSTANTIN DANIEL
6 JOIȚA ANDREI SERGIU
7 MÎRZEA RĂZVAN
8 MOISE DANIEL BOGDAN
9 NASTASIA GHEORGHE
10 STOIAN NICOLAE CORNEL
11 ZAMFIR VICTOR GABRIEL

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura,gospodarire comunala, protectia mediului si comert

Presedintele Comisiei: NASTASIA GHEORGHE

Secretarul Comisiei ZAMFIR VICTOR GABRIEL

Membru: DESPA OCTAVIAN DAN

Membru: DUMITRU CĂTĂLIN

Membru: STOIAN NICOLAE CORNEL

2. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

Presedintele Comisiei: ALEXE MARIAN

Secretarul Comisiei: GHERLEANU CONSTANTIN DANIEL

Membru: MÎRZEA RĂZVAN

3. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement

Presedintele Comisiei: MOISE BOGDAN DANIEL

Secretarul Comisiei: JOIȚA ANDREI SERGIU

Membru: BUTURUGĂ MIHAELA