Regulamentul local de urbanism

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
CERERE CERTIFICAT DE URBANISM
CERERE RECEPTIE