Comisiile de Specialitate

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si comert

Nr. Crt Numele și prenumele Funcție
1 NASTASIA GHEORGHE Presedinte
2 ZAMFIR VICTOR GABRIEL Secretar
3 DESPA OCTAVIAN DAN Membru
4 DUMITRU CĂTĂLIN Membru
5 STOIAN NICOLAE CORNEL Membru

2. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

Nr. Crt Numele și prenumele Funcție
1 ALEXE MARIAN Presedinte
2 GHERLEANU CONSTANTIN DANIEL Secretar
3 MÎRZEA RĂZVAN Membru

3. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement

Nr. Crt Numele și prenumele Funcție
1 MOISE BOGDAN DANIEL Presedinte
2 JOIȚA ANDREI SERGIU Secretar
3 BUTURUGĂ MIHAELA Membru