Regulamente

Regulamentul de ordine interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vlădeni

Regulament intern al Biroului Poliţiei Locale Vlădeni

Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al comunei Vlădeni

Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei comunei Vlădeni