Modele de cereri și formulare

Persoane fizice

Nr.crt Nume Descarcă
1 Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri, datorat în temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal Model I
2 Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri, datorat în temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal Model II
3 Declarație fiscală/ decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contrbuabililor persoane fizice/persoane juridice depusă pentru dobândire mijloace de transport
4 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală SAU 
5 Cerere pentru eliberarea certificatului de producător SAU 

Persoane juridice

Nr.crt Nume Descarcă
1 Declarație de impunere/decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/ taxei de clădiri în cazul contribuabililor persoanelor juridice
2 Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoanelor juridice datorate în teeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
3 Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor persoane fizice/ persoane juridice depusă pentru dobândirea mijloace de transport
4 Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală SAU 
5 Declarație fiscală/ Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
6 Declarație fiscală/ Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate