Concursuri

Concursuri2023-06-19T12:05:57+03:00

Carieră

Arhivă

Anunt examen de promovare în grad profesional -Compartiment Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară.

By |aprilie 13th, 2023|Categories: Concursuri|

Comentariile sunt închise pentru Anunt examen de promovare în grad profesional -Compartiment Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară.

Rezultat concurs promovare- consilier, clasa I, grad profesional asistent din Compartimentul Cadastru şi Registru Agricol

By |martie 6th, 2023|Categories: Concursuri|

Comentariile sunt închise pentru Rezultat concurs promovare- consilier, clasa I, grad profesional asistent din Compartimentul Cadastru şi Registru Agricol

CUM SE POATE PROMOVA ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ?

Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici.

CARE SUNT MODALITĂŢILE DE PROMOVARE?

– în grad profesional: în grad profesional imediat superior celui deţinut
– în clasă: în urma obţinerii unei diplome de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice
– într-o funcţie publică de conducere
– înalt funcţionar public

IMPORTANT:
– promovarea în grad profesional şi promovarea în clasă nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.
– promovarea într-o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici, precum şi promovarea într-o funcţie publică de conducere este condiţionată de existenţa unui post vacant.

CUM SE PROMOVEAZĂ ÎN GRAD PROFESIONAL?

Informaţii generale:
· autorităţile şi instituţiile publice organizează concurs sau examen, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului
· fişa postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate
· dacă funcţionarul public care a promovat, ocupă o funcţie publică temporar vacantă, postul ocupat se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale acestuia
· se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Anunţul privind concursul sau examenul de promovare în grad profesional se publică la locul de desfăşurare a concursului/examenului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.

   Condiţii:
· cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
· să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
· cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
· să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ

CUM SE PROMOVEAZĂ ÎN CLASĂ?

Informaţii generale:
· autorităţile sau instituţiile publice pot organiza examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, în măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcţionarul public într-un post cu atribuţii corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorităţii sau instituţiei publice.
· se constituie comisii de examen, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
· anunţul privind examenul se publică la locul de desfăşurare a examenului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.
· autorităţile şi instituţiile publice organizează examen de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate
· postul ocupat de funcţionarul public se transforma ca urmare a promovării examenului într-o funcţie publică de execuţie dintr-o clasă superioară, de grad profesional asistent.
· promovarea în clasă nu se poate face pe o funcţie publică de auditor sau de consilier juridic.
· fişa postului funcţionarului public care a promovat în clasă se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi corespunzătoare studiilor de nivel superior sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate.
· dacă funcţionarul public care a promovat, ocupă o funcţie publică temporar vacantă, postul ocupat se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale acestuia

     Condiţii:
· să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
· să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ

CUM SE PROMOVEAZĂ ÎNTR-O FUNCŢIE PUBLICĂ DE CONDUCERE?

Condiţii:
· să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
· vechime 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de şef birou, şef serviciu şi secretar general al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice echivalente acestora;
· vechime 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, altele decât cele prevăzute mai sus
· să îndeplinească condiţiile de studii, precum şi condiţiile specifice necesare ocupării funcţiei publice;
· să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
· să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevăzute de Codul administrativ
· să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.
· sistemul de credite necesar promovării se reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Go to Top