Asistență socială

Drepturi de care pot beneficia copiii cu handicap
Drepturile persoanelor adulte cu handicap

Ajutoare sociale

Acte necesare acordării ajutorului de încălzire
Ajutor social
Alocația pentru susținerea familiei
Cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (Ajutor social, Alocația pentru susținerea familiei, ajutorul de încălzire)
Cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială (Ajutor social, Alocația pentru susținerea familiei, ajutorul de încălzire)
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Indemnizații pentru creșterea copilului

Acordarea stimulentului de inserție
Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul în care mama este salariată
Acte pentru alocația de stat
Adeverință tip angajator
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
Cerere acordarea indemnizației de creștere copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii

Persoane cu dizabilități

ACTE NECEARE ELIBERARII CARDULUI DE PARCARE SI ANCHETA SOCIALA PENTRU ROVINETA
Acte necesare pentru dosarul de orientare
Declarație reprezentant legal
Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare persoanelor cu handicap grav