Rezultatul obţinut de candidaţi la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuţie vacante de consilier,
clasa I, grad profesional asistent din Compartimentul Cadastru şi Registru Agricol, din cadrul Primăriei comunei Vlădeni, judeţul Dâmboviţa, organizat în data de 06.03.2023