Rezultatul privind selecția dosarului de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de inspector de protecție civilă