Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul de ordine interioară

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Vlădeni