Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul de ordine interioară

VIZUALIZEAZĂ

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului

VIZUALIZEAZĂ

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Vlădeni

VIZUALIZEAZĂ